Administrator


Location: Bryne ID: HQ00007290
Administrator
 
- Behandling og arkivering av dokumentasjon relatert til verkstedsaktiviteter.
- Følge opp forsendelser, mottak og logistikk.
- Handtering av lokale bestillinger.
- Gjennomføre lagertransaksjoner i SAP.
- Schedulering av utstyr inn og ut på operasjoner.
- Assistere med forefallende administrative oppgaver.
 
Kvalifikasjoner:
- Kjennskap til SAP er en stor fordel.
- Gode datakunskaper.
- Erfaring med lignende oppgaver er en fordel
- Ha norsk og engelsk som arbeidsspråk.
 
Lokasjon:
Stavanger