Prosjektleder V&M


Location: Bergen ID: HQ00007231
Prosjektleder V&M
 
Prosjektleder for Equinor V&M prosjekter:
-Arbeidsoppgavene vil være relatert til vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter
-Gjennomløpende teknisk og kommersielt ansvar for prosjekter
-Lede multidisipline prosjekteringsteam med leveranse- og HMS fokus
-Utvikle godt samarbeid med kundens representanter
-Følge opp all installasjon gjennom deltagelse i interaktive møter med installasjonspersonell
-Definere prosjektets mål og suksesskriterier, herunder omfang, plan, ressurs og kost
-Identifisere tekniske løsninger, vurdere alternativer og anbefale løsninger
-Etablere prosjektplan i samarbeid med planlegger og prosjektteam, og drive frem leveranser i henhold til plan
-Kostnadsestimering og prognoseoppfølging i prosjektet i samarbeid med estimator, kostkontroller og prosjektteam
-Bidra til kontinuerlig forbedring i bedriftens prosesser og arbeidsmetoder
-Håndtere HMS og prosjektrisiko gjennom aktiv risikostyring og ledelse
-Ha god kjennskap til prosjektets styringssystemer og sørge for etterlevelse
 
Kvalifikasjoner:
Prosjektledererfaring der en kan vise til suksess og gode leveranser
Fordel med erfaring fra offshore vedlikeholdsprosjekter
Bevist gjennom tidligere arbeidsoppgaver evne til å lede og styre multidisipline team og sikre gode resultater
Fordel med erfaring fra bruk av Equinor styrende dokumentasjon
God forståelse for relevante regelverk
Må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig
College / University, Bachelor's degree
 
Arbeidssted:
Bergen