Metode E&I


Location: Haugesund ID: HQ00007200
Metode E&I
 
-Metode arbeid og arbeidspakker på E&IT fag.
-Utarbeide arbedispakker til offshore bruk
-Tett og godt samarbeid med Engineering
-Beskrive jobbene I arbeidspakken på en slik mate at den blir utført på en sikker og god måte
-Beskrivelsen skal være på norsk
-Gi input til plan
-Kunne ta ut nødvendig dokumentasjon - plot planer - 3D bilder etc.
 
Kvalifikasjoner:
Fagbrev innen et E&IT fag
Ha erfaring fra metode arbeid I tilsvarende oppgaver
Ha construction erfaring fra offshore / onshore arbeid
Kunne detalj estimere jobber
Construction Metode erfaring
Gode engelsk og norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
Gode data kunnskaper
 
Arbeidssted:
Haugesund