Metode E&I


Location: Stavanger ID: HQ00007135
Metode E&I
 
- Metode arbeid og arbeidspakker på E&IT fag.
- Utarbeide arbedispakker til offshore bruk
- Tett og godt samarbeid med Engineering
- Beskrive jobbene I arbeidspakken på en slik mate at den blir utført på en sikker og god måte
- Beskrivelsen skal være på norsk
- Gi input til plan
- Kunne ta ut nødvendig dokumentasjon - plot planer - 3D bilder etc.
 
Kvalifikasjoner:
- Fagbrev innen et E&IT fag
- Ha erfaring fra metode arbeid I tilsvarende oppgaver
- Ha construction erfaring fra offshore / onshore arbeid
- Kunne detalj estimere jobber
 
Lokasjon:
Stavanger