Struktur DRE Design


Location: Stavanger ID: HQ00007131
Struktur DRE Design
 
- Disiplinansvar i gitte oppgaver (DRE)
- Utarbeidelse av design (3D modell og fabrikasjonstegninger)
- Utføre disiplinsjekk/tegningsjekk
- Utarbeide rapporter og presentasjoner
- Utarbeide time estimat
- Materialbestilling og vektregistrering
- Utarbeidelse av fabrikasjonspakker og arbeidspakker for installasjon
- Offshore survey
 
Kvalifikasjoner:
- Teknisk fagskole I kombinasjon med fagbrev innen konstruksjon (platearbeider)
- 5-10 års erfaring innen offshore relaterte prosjekter i Norge
- Erfaring som DRE (disiplin ansvarlig ingeniør - struktur)
- Lang erfaring innen PDMS design og Microstation 2D/3D
- Erfaring fra offshore survey
- God kjennskap til NORSOK
- Noe kjennskap til Eurocode og DNV-standarder er ønskelig
- Noen kjennskap til analyseprogrammer som STAAD.Pro og/eller Sesam GeniE er ønskelig
 
Lokasjon:
Stavanger