Metode E&IT


Location: Harstad ID: HQ00007109
Metode E&IT
 
- Metode arbeid I samarbeid med Engineering, samt produksjon av arbeidspakker
- Jobbe tett med forskjellige disipliner I Engineering og Construction
- HMS focus
- Beskrive jobbene I arbeidspakken på en slik mate at den blir utført på en sikker og god mate, beskrivelsen skal være på norsk.
- Detalj estimere jobber
- Kunne ta ut nødvendig dokumentasjon - tegninger - plot plan 3D bilder etc.  
 
Kvalifikasjoner:
- Fagbrev innen et E&IT fag.
- Ha erfaring fra offshore arbeid eller alnd anlegg
- Ha erfaring med MEtode arbeid og arbeidspakke produksjon
- Contruction Metode erfaring
- Like å jobbe I team
- Godt humør
- Gode engelsk og norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
- Gode data kunnskaper
 
Location:
Harstad