Data & Information Professional


Location: Stavanger ID: HQ00006952
Information Security Professional
 
Kunde har en overordnet plan for cyber- og informasjonssikkerhetsaktiviteter for 2019. Planen utføres som et prosjekt i 2019, med mulighet for forlengelse i 2020. Denne stillingen skal følge opp og bidra til gjennomføring av aktiviteter i planen
 
-Bidra i prosjekt for Informasjonssikkerhets-forbedring og i avdeling for Informasjonssikkerhet
-Jobbe med IT, driftsleverandør og andre leverandørers drift- og sikkerhetspersonell
-Sikre kvalitet på Informasjonssikkerhet i implementering og forbedring av digitale løsninger
-Bidra med kunnskap og råd til planlagte sikkerhetskontroller og IT-tekniske løsninger
-Bidra til at IT løsningene har en leveransekvalitet som ivaretar viktige aspekter som konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, samt at disse etterlever lover og forskrifter og som er pålagt selskapet
-Beskrive tekniske krav og tiltak som skal hensynstas i innføring eller endring av løsninger/systemer
-Kvalitetssikre løsningsforslag fra våre leverandører gjennom evalueringsprosesser og designmøter
-Påse at anskaffelser følger avtalt design, tekniske valg og oppfyller kommuniserte krav
 
Kvalifikasjoner:
Høyskole/Universitet
Minimum 5-10 års erfaring innen IT- og Informasjonssikkerhet
Erfaring med
-Informasjonssikkerhet som konsulent/spesialist/løsningsarkitekt
-styring av informasjonssikkerhet i komplekse driftsmiljøer
-Informasjonssikkerhet i Hybride driftsmiljø
-rammeverk for informasjonssikkerhet som ISO27001/2, NIST, eller tilsvarende
-gjennomføring av multifaglige forbedringsprosjekt innen Informasjonssikkerhet
 
Personlige egenskaper:
-Må evne både å være selvgående og kunne drive aktiviteter til ferdigstillelse
-Må fungere godt i en gruppe, samt være komfortabel med flere rapporteringsveier
-Godt over gjennomsnittlige evner i Norsk og Engelsk, skriftlig og muntlig
-Gode kommunikasjonsevner og evne til å diskutere med teknisk miljø, samt leverandører
-Må utvise en strukturert tilnærming på oppgaver på nivå med erfaring, som teknisk koordinator og kvalitetssikrer av de krav Informasjonssikkerhet stiller til IT løsninger
-Må kunne raskt opparbeide seg en konseptuell forståelse for IT løsninger
-Må ha evnen til å arbeide og planlegge langsiktig og systematisk
 
 
Arbeidssted:
Stavanger