Principal Eng. Process


Location: Bergen ID: HQ00006884
Principal Eng. Process
 
- Utarbeidelse av for UFD, PFD og P&ID
- Dimensjonering av prosessutstyr
- Prosessimuleringer
- Tegning av prosessdokumentasjon, P&ID
- Utarbeidelse av dokumentasjon og rapporter  
 
Kvalifikasjoner:
- Master- eller bachelorgrad innen relevant fagområde
- 10-15 års erfaring innen olje og gass relatert virksomhet
- God erfaring fra arbeid med vedlikeholds og modifikasjonsarbeid, og offshore prosessystemer
- Erfaring med simuleringsverktøy som HYSYS og Flarenet
- Erfaring med tegning i Microstation er en fordel
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og API standarder
 
Lokasjon:
Bergen