Senior Eng. Instrument


Location: Bergen ID: HQ00006883
Senior Eng. Instrument
- Delta i studier og prosjekter som instrumeningeniør
- Detaljprosjektering og estimering innen instrumentering
- Utarbeide av prosjekteringsunderlag som tegninger, datablader og rapporter
- Utarbeide jobbpakker og følge opp leveranser
- Oppfølging av leverandør
- Delta på befaring
- Delta på forhåndstest/FAT hos leverandør
- Utføre as-built   
 
Kvalifikasjoner:
- Master (eller bachelor) grad innen relevant fagområde
- Lavre utdannelse enn Bachelor vil vurderes ved lang, relevant erfaring
- 3 - 8 års erfaring innen olje og gass relatert virksomhet
- Erfaring fra arbeid med vedlikeholds og modifikasjonsarbeid
- Kjennskap til offshore instrumentering og utstyr som brukes i oljeindustrien
- Kjennskap til Statoil prosjektering/IT-systemer (STID, ProCoSys, etc.) er en fordel
- Kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK
- Gyldig offshore sikkerhetskurs er en fordel
 
Lokasjon:
Bergen