Kost Kontroller


Location: Stavanger ID: HQ00006882
Kost Kontroller
 
- Økonomisk oppfølging og kontroll på prosjekter.
- Utarbeide og levere ukerapporter og månedsrapporter på timer og andre kostnader og/eller inntekter internt og eksternt i prosjektene.
- Ansvarlig for korrekt timeføring og timekontroll i prosjektene.
- Ansvarlig for håndtering av både innkommende og utgående fakturaer i prosjektene.
- Ansvarlig for å gjøre faste kontroller på timer, innkjøp og koder m.m. i prosjektene.
- Ellers annet forefallende arbeid som økonomileder/prosjektleder ser nødvendig
 
Kvalifikasjoner:
- Høyere økonomisk utdannelse er ønskelig, men erfaring kan erstatte krav om høyere utdannelse.
- God kommersiell forståelse og «kremmerånd», strukturert og ryddig arbeidsmetodikk.
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
- Gode kommunikasjonsevner.
- God kompetanse med å arbeide i Microsoft Office sin programpakke, spesielt i Excel, og ellers ha god forståelse for relevante datatekniske hjelpemidler.
 
Lokasjon:
Stavanger