Planlegger byggfag


Location: Haugesund ID: HQ00006879
Planlegger byggfag
 
- Stillingen innebærer detalj planlegging av aktiviteter for civil, struktur og arkitekt fag på grunnlag av engineerings underlag.
- Kontroll av kalkulasjoner og input til endringshåndtering.
- Samt kontroll av fremdrift iht. plan for aktiviteter utført av entreprenør.
- Utføre plikter iht. ‘HSE my responsibility’
- Kvalitets kontroll av plan-input gitt av entreprenør
- Holde entreprenør regelmessig oppdatert om prosjektets aktiviteter og aktivt søke informasjon om andre disipliners aktiviteter.
- Informere entreprenør om design utvikling og milepæler.
- Rapportere til leder om status på aktiviteter og planlegge kritiske aktiviteter som har innvirkning på prosjektet.
- Delta og følge opp toolbox møter.
- Kontrollere og evaluere bemanning og material leveranser I forhold til planlagte aktiviteter
- Kontrollere og koordinere alle aktiviteter innenfor ansvarsområde. Sikre at leveranser i er i samsvar med prosjektets krav
- Sørge for at det opprettholdes ett positivt arbeidsmiljø.
- Sørge for at disiplinenes aktiviteter møter prosjektets planlagte ferdigstillelses datoer.
- Opprettholde optimal bemanning med rett kompetanse
- Gi input på og følge opp Baseline oppdateringer og level 5 plan
- Sikre full utnyttelse av ressurser.
 
Kvalifikasjoner:
- Fagbrev, teknisk fagskole Anlegg alt. Bachelor med byggeleder erfaring
- Relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning.
- Mer enn 7 års erfaring fra oppfølging av arbeider innen anlegg
- Analytisk, strukturert og nøyaktig
- Gode kommunikasjonsevner og grunnleggende engelsk-kunnskaper (skriftlig og muntlig)
- Kunnskap om bygg og anlegg, NS3420, kalkulasjon
- Kunne bruke informasjon fra oppmålingsrapporter, masseregnskap og postbeskrivelser.
- Kunne bruke Microsoft Office program, Project, Safran
 
Lokasjon:
Haugesund