Kompressorspesialist


Location: Bergen ID: HQ00006873
Kompressorspesialist
 
- Vi trenger en dyktig og erfaren ingeniører som kan pakkeansvarlig ingeniør for store kompressor innkjøp, samt koordinering av de øvrige disiplinene som er involvert.
- Kompressor, men også tung generell erfaring med roterende utstyr
- Innkjøpspakkeoppfølging. Oppfølging av utstyrsinnkjøp og tredjeparter i følge med system engineering
- Koordinering av systemdisiplinene
- Disiplinlederansvar studier og modifikasjonsprosjekter
- Språk flytende norsk og engelsk. Rapportskriving, estimering og planlegging
- Kundekontakt og leverandøroppfølging
- PRE for innkjøp av kompressorer
- Studie- og prosjekteringsoppgaver
- Utarbeidelse av tekniske forespørsel ifm innkjøp av kompressorer
- Oppfølging av leverandør og leverandørdokumentasjon
- Møtevirksomhet og input til rapporter
- Tilbudsarbeid/Estimering av disiplinoppgaver basert på teknisk beskrivelse
 
Kvalifikasjoner:
- Bachelor eller Master Degree
- Min 10 års erfaring med roterende utsyr / kompressor
- God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid samt studiearbeid
- Svært god kunnskap om kompressorer og annet roterende mekanisk utstyr (spesialisterfaring)
- God kjennskap til Equinors selskapsspesifikke krav
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
- Erfaring med deltakelse i HAZOP, HAZID og Design Review
- Flytende engelsk – muntlig og skriftlig
- Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
- Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner – må kunne koordinere øvrige disipliner
- Proaktiv, oppsøke andre for råd og kunne dele egen erfaring
- Gode mellommenneskelige egenskaper, bidra til å skape et godt faglig miljø
 
Lokasjon:
Bergen