Planlegger


Location: Offshore ID: HQ00006786
Planlegger
 
- Aktiv oppfølging og analyse av fremdriftsutvikling og støtte til Construction.
- Evaluering av plankonsekvenser i forbindelse med endringer og utvikling i prosjektet.
- Daglige fremdrifts rapportering til kunde og internt i selskapet.
- Kontinuerlig oppdatering og vedlikehold av prosjektets offshore plan.
- Kandidaten må ha erfaring med planlegging av offshore arbeid i Safran.
 
Lokasjon:
Offshore