HMSS koordinator


Location: Bergen ID: HQ00006762
HMSS koordinator  
 
- Utarbeide og følge opp HMSS program og handlingsplaner I samsvar med Aibels mål og prioriteringer samt kundens forventninger
- Ha kjennskap til gjeldende interne krav, spesifikasjoner, relevante lover og forskrifter og påse at disse implementers i prosjektene.
- Kontinuerlig jobbe for forbedringer innenfor prosjektets mål for helse, miljø og sikkerhet.
- Delta I risikovurderinger i ulike prosjektfaser
- Samordne og rapportere HMS resultater internt og evt. eksternt til kunde
- Initiere og delta på inspeksjoner, møter o.l. på installasjoner og anlegg
- Støtte prosjektorganisasjonen med opplæring og instruksjoner vedr. HMS prosesser, systemer og verktøy
- Følge opp hendelser slik at organisasjonen kan lære av årsakene til hendelsene  
 
Kvalifikasjoner:
- Utdannelse innen HMS på Bachelor-/Masternivå er ønskelig, men lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse  
- Relevant erfaring fra petroleumsrelatert prosjektarbeid/ eller bygg og anlegg er en fordel.  
- Strukturert
- Gode samarbeidsevner  
 
Lokasjon:
Mongstad