Planlegger


Location: Haugesund ID: HQ00006646
Planlegger
 
Planlegging/Oppfølging av offshore arbeid fra land.
 
Ha ansvar fro detaljplanen for offshore scopet
Delta i og lede møter med onshore og offshore ledelsespersonell
Importere og verifisere fremdrift, vurdere kritikalitet og konsekvenser og manglende fremdrift
Følge opp og melde inn arbeid som krever midlertidig stans offshore
Rapportere internt og eksternt
Minimum Høyskole/Universitet 3-4 år min. Bachelor nivå.
Relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning.
Minimum 5 års erfaring fra tilsvarende stilling
Fortrinnsvis erfaring fra olje- og gass industrien
Gode kommunikasjonsevner og gode norsk og engelsk-kunnskaper (skriftlig og muntlig)
Gode SAFRAN-kunnskaper - spesielt ulike nivåer i Safran og nettverksbygging
Gode Excel kunnskaper
 
Arbeidssted:
Haugesund
 
Fra mars blir det sannsynlig en 14/14 rotasjon i Haugesund (varighet ca 2-3 mnd)