Senior Ingeniør HVAC


Location: Bergen ID: HQ00006630
Senior Ingeniør HVAC
 
- System design filosofi/design basis for HVAC utstyr
- Systembesrivelse
- Varme/kjøle beregning
- Kalkulasjon av luftmengder
- Utarbeidelse av dokumentasjon- og design underlag
- Tverrfaglig forståelse
- Sikre koordinering mot andre fagdisipliner
- Estimering - input til MEL/MTO
Kvalifikasjoner:
Bachelor/Master
God kjennskap til gjeldende NORSOK krav
God kjennskap til Equinor krav
Erfaring fra V&M prosjekter   
Min 8 års erfaring - En fordel med erfaring fra oljebransjen
Gjerne fagbrev
Gode kommunikasjonsevner i norsk/engelsk- muntlig og skriftlig
 
Arbeidssted:
Bergen