Automasjons Ingeniør


Location: Sandefjord ID: HQ00006609
Automasjons Ingeniør
 
- Utarbeide retningslinjer og spesifikasjoner for sikkerhets og automasjonssystemer (SAS)
- Definere og utarbeide løsninger for PCS (Process Control Systems)
- Utarbeide SCD, sekvensdiagram, FS, IO liste, signallister og tilsvarende
- Deltakelse på FAT og SAT
 
Kvalifikasjoner:
- Minimum 5 års erfaring med automasjonsleveranser fra modifikasjons – og gjennomføringsprosjekt offshore.
- Erfaring  og inngående kjennskap til automasjonsdesign og relevante standarder som NORSOK, ATEX, PTIL, IEC og Equinors (tidligere Statoil) Tekniske kravspesifikasjoner (TR’er).
- Erfaring fra å utarbeide SAS underlag som SCD, funksjonsbeskrivelser (FS) og annen dokumentasjon som beskriver implementering av ny/endret kontrollsystemlogikk.
- Erfaring fra samarbeid med og FAT hos kontrollsystemleverandør.
- Erfaring med Siemens som kontrollsystemleverandør.
- FSE inkl. Praktisk HLR
- EX kurs
- Minimum Bachelor eller høyere, teknisk fagskole eller lang relevant erfaring kan i noen tilfeller vurderes.
- MS office, STID, Procosys
- Godt Norsk og Engelsk skriftlig og muntlig.
 
Lokasjon:
Sandefjord