Jobbsetter/Installasjonskoordinator for ISO-fagene


Location: Stavanger ID: HQ00006575
Jobbsetter/Installasjonskoordinator for ISO-fagene
 
- Dedikert person som skal ha som hovedoppgave å ivareta grensesnittet mot vår ISO-leverandør i en av våre pågående kontrakter
- Fremskaffe underlag fra egen organisasjon for engineering som videre oversendes og danner grunnlaget for ISO-leverandørens estimering og jobbforberedelse
- Være en pådriver og følge opp jobbforberedelse hos vår ISO-leverandør
- Legge inn nye jobber og operasjoner på plan ut fra beskrevet arbeidsomfang
- Tett kommunikasjon med engineering, installasjon og ISO-leverandør
- Rapportere til disiplinleder piping
- Oppfølging av estimater og fakturaer fra leverandøren
- Bidra aktivt med å dele erfaringer og "best practice" med kollegaer og leverandør
- Observere tekniske forhold og foreslå/bidra til tekniske forbedringer
- Ønsket: God kjennskap til systemer som IFS, Proarc, SAP
 
Kvalifikasjoner:
- Teknisk fagskole/fagbrev
- 5-10 års relevant erfaring fra et av ISO-fagene innen offshore arbeid / oljerelatert industri, gjerne som formann
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
- God skriftlig fremstillingsevne
- Kommersiell forståelse fra ISO-kontrakter
- Ønskelig med erfaring fra engineering av ISO-fag
 
Lokasjon:
Stavanger