Senior Strukturingeniør Analyse


Location: Stavanger ID: HQ00006565
Senior Strukturingeniør
 
- Disiplinansvarlig for tildelte prosjekter
- Utføre strukturberegning/analyse
- Utarbeide beregningsrapporter
- Utføre disiplinsjekk av beregningsrapporter
- Arbeide med studier, gjennomføringsprosjekter og mindre vedlikeholdsprosjekter
- Utarbeide studierapport og presentasjoner
- Utarbeide time-estimat
- Materialbestilling og vektregistrering
- Utarbeidelse av fabrikasjonspakker og arbeidspakker for installasjon
- Offshore survey
 
Kvalifikasjoner:
- Master- eller bachelorgrad som strukturingeniør
- Minimum 10 års erfaring innen offshorerelaterte prosjekter i Norge
- Erfaring som DRE (disiplinansvarlig ingeniør - struktur)
- Erfaring innen strukturanalyse av hovedstål (eks. offshore moduler) og utrustningsstål (eks. dekk strukturer, monorailer, løfteører, gangveier, adkomstplattformer, pipe support etc.)
- God kjennskap til bruk av analyseprogrammer som STAAD.Pro og/eller Sesam GeniE  
- God kjennskap til bruk av MathCAD
- Noe kjennskap til bruk av PDMS og Microstation er ønskelig  
- God kjennskap til NORSOK, Eurocode og DNV-standarder  
- Offshore sertifikat for utreise på norsk sokkel
- Erfaring fra offshore survey
- Office standard software
 
Lokasjon:
Stavanger