Endringskoordinator


Location: Stavanger ID: HQ00006534
Endringskoordinator
 
- Arbeidsoppgavene vil være koordinering og prosessering av endringer i et EPCIC prosjekt.
- Dette innebærer estimering og evaluering av økonomiske og planmessige konsekvenser av endringer, samt å sikre effektiv implementering av endringer.
- Rollen krever god multi-disiplin forståelse og tett samarbeid med alle fagdisipliner i et prosjekt.
 
Kvalifikasjoner:
- Ingeniør eller Økonom (Bachelor/Master)
- Erfaring innen endringsstyring
- Kunnskap om og forståelse for hele verdikjeden i et EPCI prosjekt,
- Minimum 3 års erfaring innen olje- og gassbransjen eller relatert virksomhet
- Gode språkkunnskaper og fremstillingsevner skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk
 
Lokasjon:
Stavanger