Senior Engineer Sikkerhet


Location: Bergen ID: HQ00006522
Senior Engineer Sikkerhet
Vi ser etter senior sikkerhetsingeniører med erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på norsk sokkel.  
Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for teknisk sikkerhet i egne prosjekter, samt bistand og sarbeid i disiplinen.
Eksempel på ansvarsområder I studie- og prosjekteringsfase av prosjekter i vedlikeholds- og modifikasjonsavtalen:
- Aktiv og passiv brannbeskyttelse
- Områdeklassifisering og tennkildekontroll
- Brann og gassdeteksjon
- Rømning, evakuering og redning
- Teknisk arbeidsmiljø
- Ytre miljø
 
Kvalifikasjoner:
- Bachelor- (eller master-) grad innen relevant fagområde. Petroleumsrelatert utdanning med sikkerhet som hovedretning, eller branningeniør.
- Minimum 4 års arbeidserfaring
- God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
- Erfaring med HAZOP, HAZID og Design Review
- God kjennskap til Equinors systemer og selskapsspesifikke krav
- Erfaring med Pipenet er en fordel
- Kunnskap om teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø er en fordel
 
Lokasjon:
Bergen