HSE Coordinator


Location: Offshore ID: HQ00006517
HSE Coordinator
 
- Fokus på prosjektets visjon, mål og strategier
- Kommunisere jevnlig med offshore prosjektledelse og HMS leder onshore
- Delta i morgenmøte med landorganisasjonen
- Registrere og loggføre HMS data
- Representere og forsterke synlig engasjert ledelse gjennom ut strakt virksomhet i felt
- Delta aktivt ved mottak av nytt personell
- Kommunisere og samarbeide tett med formenn, plassleder og kunden om HMS forhold
- Delta i risikovurderinger før- og under arbeidsoperasjoner, foreslå forbedringer
- Delta i SJA, QiE/A-Standard
- Sjekke samsvar AT/forhold arbeidssted
- Løpende vurdering av barrierer
- Følge opp uønskede forhold og nesten ulykker
- Følge opp arbeidslag på HMS
- Bidra innen sikkerhet og beredskap
 
Kvalifikasjoner:
- Utdanning relater til HMS / erfaring innen HMS arbeid
- Offshore kurs
- Fordel med offshore HMS erfaring
- Kjennskap til Aibel / Euinor systemer; PIMS HSSE, Synergi, W3, ARIS, SAP/Chess
 
Lokasjon:
Offshore