Administrasjons Koordinator


Location: Bergen ID: HQ00006470
Administrasjons Koordinator
 
- Støtte seksjonsledere med administrative oppgaver ifm ansettelser  
- Koordinering i forkant og etterkant av nye ansettelser  
- Bistå i administrasjon rundt mottak av nytt personell (fast ansatte, innleide og inpats)  
- Bistå i bestillinger av PC og IT tilganger for nytt personell, evt. kontorplassering ved behov  
- Administrativ oppfølging, blant annet koordinere og legge til rette for medarbeidersamtaler  
- Holde systemer oppdatert og være en superbruker for engineering  
- Koordinere kurs  
- Annet forefallende administrasjonsarbeid for ledergruppen innen Engineering  
 
Kvalifilkasjoner:
- Utdanning innen økonomi/administrasjon, personaladministrasjon el. på høyskolenivå
- 2-4 års relevant erfaring fra lignende arbeidsoppgaver er ønskelig
- Administrativ erfaring fra prosjektorganisasjon er en fordel
 
Lokasjon:
Bergen