Byggoppfølger Automasjon Modifikasjoner


Location: Mongstad ID: HQ00006463
Byggoppfølger Automasjon Midifikasjoner
 
- Ansvarlig for å koordinere og følge opp arbeid i felt
- Ansvarlig for å sikre at planlagt arbeid kan utføres sikkert ved å gjennomføre besiktelse på arbeidssted før arbeidet starter og regelmessig oppfølging under utførelse
- Ansvarlig for å ivareta HMS knyttet til pågående arbeid i felt
- Ansvarlig for å sikre at fremdriftsrapportering blir utført i henhold til gjeldende praksis  
- Ansvarlig for å planlegge neste dags / periodes arbeid i lag med utførende
- Ansvarlig for å overlevere ferdig utført arbeid til drift eller ferdigstillelsesansvarlig / commissioning -Bidra i oppstartsmøter og bygge-/statusmøter med leverandør og/eller drift
- Bidra til risikoanalyse i tildelte jobbpakker
- Bidra til å sikre god kommunikasjon og arbeidsflyt mellom utførende og drift. Tett oppfølging i felt
- Bidra til at gjennomføring av jobbpakkene blir utført i henhold gjeldene tekniske krav for alle disipliner
- Bidra til at tildelte jobbpakker blir utført i henhold til plan og kostestimater
- Bidra til å sikre at historikk i forbindelse med installasjon/vedlikehold er tilfredsstillende dokumentert  
 
Kvalifikasjoner:
- Fagbrev, bachelor eller annen formell utdannelse innen automasjon og/eller elektro
- Relevant erfaring kan kompensere for krav om formell kompetanse
- God anleggskunnskap og kompetanse
- Behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig.
- Hovedspråk er norsk.  
 
Lokasjon:
Mongstad