Senior Vedlikeholds Ingeniør


Location: Stavanger ID: HQ00006425
Senior Vedlikeholds Ingeniør
 
- Maintenance Engineering.
- Utføre konsekvens klassifisering.
- Utføre RBI analyser.
- Etablere og oppdatere Tag.
- Utføre RCM/FMEA analyser.
- Etablere vedlikeholdsprogram og inspeksjonsprogram i kundens system.
- Vurdere/anbefale reservedeler.
- Fasilitere workshops og møter.
- Støtte Engineering disiplinene innen Operability Assurance og Maintenance Engineering.
- Bidra til opplæring av andre ingeniører.
 
Kvalifikasjoner
- Minimum 8 års erfaring innen Maintenance engineering
- Relevant teknisk utdannelse, minimum ingeniør nivå.
- Høy fagkompetanse innen Operability Assurance og Maintenance Engineering.
- Erfaring fra topside Greenfield og Brownfield prosjekt.
- Erfaring fra offshore studier og topside prosjekt på norsk sokkel.
- Detaljkjennskap til krav og retningslinjer i gjeldende lover, forskrifter, Norsok standarder og kundekrav.
- Erfaring fra offshore survey på norsk sokkel.
 
Lokasjon:
Stavanger