Metode Mekanisk


Location: Stavanger ID: HQ00006423
Metode Mekanisk
 
- Metode arbeid og lage arbeidspakker på mekanisk fag (norsk)
- Utarbeidelse av arbeidspakker for offshore
- Tett og godt samarbeid med engineering
- Beskrive jobbene (norsk) i arbeidspakken på en slik måte at den blir utført på en sikker og god måte.
- Input til plan
- Detalj estimere jobber
- Kunne ta ut nødvendig dokumentasjon -- plot plan - 3D bilder etc.
 
Kvalifikasjoner:
- Fagbrev innen mekaniske fag eller tilsvarende
- Erfaring fra offshore arbeid
- Erfaring fra metode arbeid i tilsvarende oppgaver
- Gode engelsk og norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
 
Lokasjon:
Stavanger