Piping Engineer - PDMS


Location: Trondheim ID: HQ00006417
Piping Engineer  - PDMS
 
Oppdatering og forbedring av teknisk informasjon for Ivar Aasen asset basert på disiplin observasjoner, red line markup og interne modifikasjoner. Dette innebærer oppdatering av engineering systemene PDMS, SPI og Cabsys samt 2D Cad (Microstation), tag databasen og annen teknisk informasjon.
 
Alle disipliner er representert i PDMS modellen og det kreves derfor at kandidaten kan håndtere endringer i PDMS uavhengig av disiplin.
Kandidatene må til sammen ha spesielt god kompetanse innen disse fagområdene men også kunne håndtere endringer i teknisk informasjon alle andre disipliner.
 
System kunnskap:
Cabsys, Smart Plant Instrumentation (SPI), PDMS/E3D, Microstation
Kandidatene må til sammen ha god kunnskap og erfaring med disse systemene.
Det er en fordel med kjennskap til Aker BP sine arbeidsprosesser og krav.
 
Arbeidssted:
Trondheim