Metodeingeniør - Sort


Location: Stavanger ID: HQ00006354
Metodeingeniør  
 
- Utarbeide Installasjonsfilosofi i oppdragene
- Assistere Installasjonsleder Land med metodestøtte for installasjonene
- Gi innspill til plan for etablering av logiske sekvenser i prosjektplaner
- Utarbeide en metodebeskrivelse/et metodedokument som beskriver installasjon- og gjennomføringsmetode for oppdraget/prosjektet
- Metodeingeniøren skal bl.a. ivareta:
- Sikker og effektiv installasjon og overlevering/idriftsettelse
- Riktig seksjonering av større objekter som strukturer og rørseksjoner for optimal installasjon
- Beskrivelser for innløfting og håndtering av større utstyrspakker/enheter
- Filosofi for systeminndeling og overlevering av områder og delsystemer/systemer til kunden
- Sikre god forankring av filosofien i kundes driftsorganisasjon for derigjennom å sikre et godt samarbeid og felles gjennomføring av de valgte løsninger
- Samarbeide tett med kundens driftsorganisasjon offshore og engineering for å finne gode løsninger på tie-ins til eksisterende systemer
- Bidra til å definere aktiviteter som er stansavhengige
- Etablere grunnlaget for alle plansekvenser i alle faser i prosjektet, fra engineering til områder og systemer blir overlevert kunden
 
Kvalifikasjoner:
- BSc innenfor relevant fagretning
- Relevant erfaring og/eller tilleggsutdannelse kan kompensere for manglende formell høyere utdanning.
- 5 års relevant erfaring innen prosjektering, installasjon og ferdigstilling av systemer
- Erfaring innen metoder og filosofier for installasjon og systemutprøving
- Personal qualities
- Gode evner til å motivere og kommunisere med andre mennesker
- Målrettet og systematisk
- God faglig og tverrfagligforståelse
- Gode kommunikasjonsevner mot interne- og eksterne kunder på norsk og engelsk
- Åpen til sinns og analytisk av legning
 
Lokasjon:
Stavanger