Jobbsetter Hvite Disipliner


Location: Stavanger ID: HQ00006330
Jobbsetter Hvite Disipliner
 
- Har erfaring med installasjonsarbeid
- Teknikker eller Ingeniør
- Er kjent med IFS – Arbeidsorder modulen
- Lage time estimater for planlagt arbeidsomfang i jobbkort
- Forberede MTO (Material Take Off) for jobbkortene
- Beskrive installasjonsmetode / -sekvens og eventuelle avhengigheter til andre jobber
- Jobkorting av punch
- Oppfølging
- Både Norsk og Engelsk språklig
 
Lokasjon:
Stavanger