Piping Designer (Drafter)


Location: Stavanger ID: HQ00006329
Piping Designer (Drafter)
 
- Oppdatering og av iso tegninger etter elektronisk oppmålings rapporter offshore, verktøy PDMS og Microstation.
- Tegningene skal oppdateres pga Re-routing, flenstilt og boltrotasjon.
- Bør ha erfaring innen piping design og fra oppmåling/oppmålingsrapporter.
- Revision of Isometrics after scanning and electronic measurement of offshore piping.
- Revisions include rerouting of piping, updates due to flange tilt and bolt rotation.
- Tools: PDMS and Microstation
- Candidates need to have experience within piping design and within reading of electronic measurement reports.
 
Location:
Stavanger