Piping Test Engineer


Location: Stavanger og Haugesund ID: HQ00006326
Piping Test Engineer
 
- Prosjekteringsoppgaver innenfor testing I henhold til SEP kontrakt
- Test preparations I henhold til EPCIc kontrakt/krav
- Etablere/oppdatere test pakker/prosedyrer
- Følge opp test pakker/aktiviteter
- Utføre/koordinere test aktiviteter (siste/offshore)
 
Kvalifikasjoner:
- Engineer
- Evnetuelt annen relevant teknisk fagdisiplin
- Erfaring med prosjektgjennomgøring og prosjekt dokumentasjon (Rør/Process)
- Erfaring med Olje&Gas industrien og prosjektgjennomgøringsprocesser
- Erfaring med prosedyrer og krav for olje&gas industrien
- Erfaring med test forberedelser/utførelse onshore /offshore
- Erfaring med Mechanical Completion 8MC) systemer (PCST)
Lokasjon:
Stavanger og Haugesund