ETL / Studieleder VEM


Location: Bergen ID: HQ00006318
ETL / Studieleder VEM  
 
ETL/Studieleder innenfor VEM kontrakten vil ha følgende arbeidsoppgaver:
-Ansvarlig for å lede og styre tildelt engineering- og/eller studie team
-Kunne ta multidiscipline roller I studier
-Ansvarlig for grensesnitt mot eksterne og interne ressurser
-Ansvarlig for kommunikasjon med kunde og leverandører
-Identifisere og rapportere prosjektrisiko innenfor arbeidsomgang
-Sørge for at relevante designverifikasjonsaktiviteter er tilstrekkelige og utført etter behov
-Bidra til å levere kostnadseffektive løsninger
-Følge opp og bidra til effective LCI leveranser    
 
Kvalifikasjoner:
Ingeniør, Bachelor eller Master grad
Erfaring fra prosjekt- og/eller studieledelse  
Teknisk bakgrunn og 5 -10 års relevant erfaring fra offshorebransjen
God V&M-erfaring  
Være tett på VEM ledelsen og eget team, omgjengelig og positive person
Levere i henhold til eller under kost og plan
Norsk og engelsk muntlig og skriftlig
Strukturert og ryddig
 
Arbeidssted:
Bergen