Mekanisk Kompressor Ingeniør


Location: Bergen ID: HQ00006300
Mekanisk Kompressor Ingeniør
 
- Studie- og prosjekteringsoppgaver
- Utarbeidelse av tekniske forespørsler for mekanisk utstyr
- Oppfølging av leverandør og leverandørdokumentasjon
- Møtevirksomhet og input til
 
Kvalifikasjoner:
Bachelor eller Master Degree
Min 10 års erfaring med roterende utsyr / kompressor
God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid samt studiearbeid
Svært god kunnskap om kompressorer og annet roterende mekanisk utstyr
God kjennskap til Equinors selskapsspesifikke krav
God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
Erfaring med deltakelse i HAZOP, HAZID og Design Review
Flytende norsk og engelsk - muntlig og skriftlig
Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
 
Arbeidssted:
Bergen