Senior Struktur Ingeniør - PDMS


Location: Bergen ID: HQ00006298
Senior Struktur Ingeniør - PDMS
 
- Utarbeidelse av struktur design og tegninger ved bruk av PDMS design og draft
- Oppdatere struktur tegninger i Microstation og PixEdit
- Strukturdesign i Cloudworx
- Offshore feltbefaring
- Utarbeidelse av arbeidspakker for prefab og installasjon
- Utarbeidelse av underlag for innkjøp
- Enklere strukturberegninger
- Koordinere med MC/Commisioning og Installasjonsmetode
 
Kvalifikasjoner:
Bachelor  
Min 5 års erfaring med studier og gjennomføringsprosjekter innen V&M
Erfaring fra Aibel er en fordel
Flytende norsk - muntlig og skriftlig
Selvstendig med god kjennskap til Aibel's arbeidsmetoder og verktøy
Vant til å arbeide i team
Kjennskap til Norsok og Eurocode
God kjennskap til Equinor sine spesifikasjoner og teknisk krav.
Være kost- og planorientert
Evner å arbeide systematisk og ryddig
 
Arbeidssted:
Bergen