Senior Engineer Prosess


Location: Bergen ID: HQ00006260
Senior Engineer Prosess
 
- Utarbeidelse av for UFD, PFD og P&ID
- Dimensjonering av prosessutstyr
- Prosessimuleringer
- Tegning av prosessdokumentasjon, P&ID
- Utarbeidelse av dokumentasjon og rapporter
 
Kvalifikasjoner:
- Bachelor- (eller master-) grad innen relevant fagområde.
- 5 års erfaring innen olje og gass relatert virksomhet
- God erfaring fra arbeid med vedlikeholds og modifikasjonsarbeid
- God kunnskap om offshore prosessystemer
- Erfaring med simuleringsverktøy som HYSYS og Flarenet
- Erfaring med tegning i Microstation
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og API standarder
Lokasjon:
Bergen