CAD Operator


Location: Bergen ID: HQ00006259
CAD Operator
 
- Produsere nye og revidere eksisterende 2D tegninger og dokumenter for prosess, eks. Process & Piping Diagram (P&ID), Cause & Effect (C&E), Flow Diagram, datablader og manualer
- Re-tegning av P&ID
- Revidere eksisterende 2D tegninger for andre disipliner
- Opprette nye og behandle eksisterende tag i STIDtag
- Kunde og leverandørkontakt for å finne optimale løsninger
- Gjennomføre egenkontroll og disiplinkontroll av tegninger og dokumenter  
 
Kvalifikasjoner:
- Videregående skole eller annen relevant utdanning
- Tegningserfaring med 2D Microstation
- Erfaring med Equinors tekniske krav ifm. LCI
- Erfaring med Equinors arbeidsverktøy STIDtag og STIDdoc
- Erfaring med bruk av Microsoft Office (Word, Excel), Adobe Acrobat og PixEdit
 
Lokasjon:
Bergen