Prosjekt Planlegger


Location: Sandefjord ID: HQ00006066
Prosjekt Planlegger
 
- Bidra til/gi forutsetningene for oppbyggingen av prosjektets WBS og kodestruktur
- Fremskaffe informasjon om tidsrammer, milepæler, ressursbehov og eventuelle spesielle kompenserende tiltakGod multi-disiplin forståelse og forståelse av teknisk dokumentasjon.
- Utarbeide og oppdatere alle overordnede prosjektplaner.
- Bidra til at prosjektmedarbeidere får forståelse for gjennomføringsplanene og forutsetningene for disse inn mot de kontraktuelle og interne milepæler/leveranser.
- Innhente ukentlig/månedlig fremdriftsrapportering fra alle bidragsytere og behandle dette i plansystemer.
- Ansvarlig for formidling av fremdriftsinformasjon til organisasjonen.
- Følge med på kritisk linje i prosjektet, varsle om avvik og være bidragsytende til å foreslå tiltak basert på analyser fra plansystemet.
- Bidra aktivt i Risk management.
- Oppfølging og gjennomsyn av underleverandørenes planer samt delta på møter som er kritiske for gjennomføringen eller med kristiske planleveranser.
 
Kvalifikasjoner:
- Min. 5 års erfaring med prosjektplanlegging innen ulike type olje/gass-relaterte modifikasjonsprosjekter, nybygg og studier.
- God teknisk og praktisk forståelse av EPCI(C) prosjektgjennomføring fra design, dokumentasjon, innkjøp, fabrikasjon til installasjon og driftsetting
- God overordnet kontraktsforståelse
- MS Office, Safran Project
- Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
- Høyskole eller Universitet, gjerne innenfor teknisk fag
 
Lokasjon:
Sandefjord