Senior Sikkerhetsingeniør


Location: Bergen ID: HQ00006056
Senior Sikkerhetsingeniør
 
- Vi ser etter senior sikkerhetsingeniør med erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på norsk sokkel.
- Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for teknisk sikkerhet i egne prosjekter, samt yte faglig bistand og samarbeid i disiplinen. Disiplinsjekk, møtedeltakelse og møteledelse inngår i arbeidsoppgavene.
- Aktiv og passiv brannbeskyttelse,
- Deteksjon, tennkildekontroll og nødavstenging
- Teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø
  
Kvalifikasjoner:
- Bachelor- (eller master-) grad innen relevant fagområde. Petroleumsrelatert utdanning med sikkerhet som hovedretning, eller branningeniør.
- Minimum 4 års arbeidserfaring
- God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
- Erfaring med HAZOP, HAZID og Design Review
- God kjennskap til Equinors systemer og selskapsspesifikke krav
- Erfaring med Pipenet er en fordel
- Kunnskap om teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø er en fordel  
- Krav til kvalifikasjoner:
- Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
- Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
- Proaktiv og engasjert
- Gode norskkunskaper, både muntlig og skriftlig
- Gode mellommenneskelige egenskaper, bidra til å skape et godt faglig miljø
 
Lokasjon:
Bergen