CAD operator


Location: Bergen ID: HQ00006045
CAD operator
 
- Produsere nye tegninger og gjøre endringer på 2D dokumentasjon som Cause & Effect, System Control Diagram (SCD) diagrams, Fire & Gas and safety system drawings, layout drawings, flow diagram etc for de fleste disipliner
- Produsere nye og revidere eksisterende P&ID'er for prosess
- Kunde og leverandørkontakt for å finne optimale løsninger
- Gjennomføre egenkontroll og disiplinkontroll av tegninger og documenter
- 3D modellering i PDMS
 
Kvalifikasjoner:
- Videregående skole eller annen relevant utdanning
- Multidisiplin tegningserfaring
- Erfaring fra offshore relaterte prosjekter
- Erfaring med Equinors tekniske krav ifbm LCI
- Erfaring med ProCoSys, STID tag, STID doc, Microstation 2D
- Erfaring med 3D modellering er en fordel
- Norsk og engelsk, muntlig/skriftlig
- Kjennskap til 2D microstation, ProCoSys, STIDtag, STID doc
- Fordel med kjennskap til 3D modellering
 
Lokasjon:
Bergen