Ingeniør Teknisk Sikkerhet


Location: Harstad ID: HQ00005938
Ingeniør Teknisk Sikkerhet  
 
- Aktiv og passiv brannbeskyttelse
- Teteksjon, tennkildekontroll og nødvavstening
- Flykt, evakuering og redning
- Sikkerhetsintegritetsnivå
- Definisjon av væskegrupper
- Teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø    
 
Kvalifikasjoner:
- Ing. utdanning (Bachelor) innen teknisk sikkerhet eller tilsvarende fag
- Minimum 5 års erfaring innen olje og gassrelatert virksomhet
- God erfaring fra arbeid med vedlikeholds og modifikasjonsarbeid
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
- Erfraing med HAZOP, HAZID, Design Review, FMCA, ALARP, LOPA, WEHRA og ligndende metodikker
- Svært god kjennskap til Equinors systemer og selskapsspesifikke krav
 
Lokasjon:
Harstad