Konstruksjon/metode


Location: Stavanger ID: HQ00005920
Konstruksjon/metode
 
- Planlegge metode, lage installasjonsbeskrivelse og klargjøre systemer for installasjon
- Utføre ingeniøroppgaver i kundesystemer som SAP og ProCoSys
- Delta aktivt i prosjekteringsfasen med fokus på konstruksjons-/installasjonsmetode
- Levere input til tekniske rapporter
- Verfisere relevante dokumenter/tegninger mht. konstruksjon-/installasjonsvennlighet, jobbsetting og MC
- Utarbeide prefabrikasjons- og installasjonspakker med tilhørende estimater
- Definere behov for verktøy og utstsyr
- Koordinere med, samhandle og bidra med alle disipliner og prosjektleder, og samhandling med offshore
 
Kvalifikasjoner:
- Minimum fagbrev, helst teknisk fagskole eller høyskole
- Min. 3 års erfaring fra fabrikasjons- og installasjonsrelatert ingeniørarbeid
- Solid multidisiplin forståelse og kompetanse med hovedvekt på «sorte» disipliner
- God kunnskap om- og forståelse av hele EPCIC-verdikjeden
- Erfaring fra offshore-arbeid
- Fordel med fagbrev og erfaring som fagarbeider/formann
- Solid kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk.
- MS Office, ARIS, Procosys og SAP (Equinor)
 
Lokasjon:
Stavanger