Jobs in Norway


Trondheim

Piping Engineer - PDMS

Location: Trondheim ID: HQ00006417
Piping Engineer - PDMS Oppdatering og forbedring av teknisk informasjon for Ivar Aasen asset basert på disiplin observasjoner red line markup og interne modifikasjoner. Dette innebærer oppdatering av engineering systemene PDMS SPI og Cabsys samt
Apply for job

EICT Engineer - PDMS

Location: Trondheim ID: HQ00006416
EICT Engineer - PDMS Oppdatering og forbedring av teknisk informasjon for Ivar Aasen asset basert på disiplin observasjoner red line markup og interne modifikasjoner. Dette innebærer oppdatering av engineering systemene PDMS SPI og Cabsys samt 2D
Apply for job