Jobs in Norway


Stavanger og Bergen og Haugesund

Construction Metode Mekanisk

Location: Stavanger og Bergen og Haugesund ID: HQ00006674
Construction Metode Mekanisk - Beskrive installasjonsfilosofi og metode - Sørge for bygge vennlighet I design - Utarbeide installasjons representasjon - Utarbeide metode studie - Gi innspill til plan av prefab/installasjons rekkefølge - Gi innspill
Apply for job