Jobs in Norway


Stavanger eller Trondheim eller Oslo

Prosjektleder

Location: Stavanger eller Trondheim eller Oslo ID: HQ00007492
Prosjektleder - Prosjektleder vil få ansvar for og oppgaver knyttet til enkeltprosjekter eller et sett av aktiviteter som skal planlegges og følges opp innenfor IKT infrastruktur og sikkerhetsdomene. - Ansvarlig for planlegging styring oppfølging
Apply for job