Jobs in Norway


Stavanger

Senior Budget and Cost Controller

Location: Stavanger ID: HQ00008529
Senior Budget and Cost Controller - Track current level of commitments actuals and value of work done and proactively providing accurate timely and robust estimates and reports of forecasted cost - Verify contractors estimate and perform stand alone
Apply for job

Commissioning Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00008525
Commissioning Engineer - Familiar with MC and Commissioning preparation. - Experience from oil and gas project. - Writing commissioning procedure. - Lead commissioning technician s during/under dynamic commissioning. - Be familiar with project Completion
Apply for job

Senior Instrument Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00008524
Senior Instrument Engineers - Take responsibility for conceptual development and detail design of field instrumentation. - Prepare technical specifications data sheets and documentation. - Prepare installation- test- and start-up procedures. -
Apply for job

Senior SAS Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00008523
Senior SAS Engineers - Verify input from SOW and FEED. Work with SAS Critical documents such as: SCDs C&E Topology System Configuration Index etc. - Preparation of SAS Detail Packages - Preparation of SAS Workpackages in accordance with approved
Apply for job

Document Controller

Location: Stavanger ID: HQ00008520
Document Controller - Verification of received Documentation to ensure compliance with Numbering system and Project requirements for approvals and use of templates - Create Workflows in the EDMS Meridian to the Project team - Track and monitor Workflows
Apply for job

Reservoir Engineer FLX

Location: Stavanger ID: HQ00008516
Reservoir Engineer FLX - Petroleum technology work on the Statfjord field including: - Planning of new wells - Mapping and maturing of new resources including near field exploration - Important input to RNB profiles and other production profiles - Maintain
Apply for job

Senior Accountant

Location: Stavanger ID: HQ00008509
Senior Accountant - Utarbeidelse av årsregnskap fra A-Å - Klargjøre og utarbeide revisjons dokumentasjon til eksterne og interne revisorer - Utførelse av interne regnskaps kontroller - Intern regnskaps rapportering og analyser - Diverse forefallende
Apply for job

Senior Buyer / Purchaser

Location: Stavanger ID: HQ00008492
Senior Buyer / Purchaser - Establish bidders list and package strategy - Compile and issue inquiry - Handling of supplier clarifications - Bid opening and commercial evaluation of bids - Arrange and perform Bid Clarification Meetings - Issuing of joint
Apply for job

Senior Instrument Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00008491
Senior Instrument Engineer - Administration of tags in EIS Administration of Client systems STID Tag STID Doc Procosys STID Loop . - Administration of engineering documentation in ProArc. - Produce new and revise existing documentation and drawings
Apply for job

Senior ingeniør / PRE Mekanisk

Location: Stavanger ID: HQ00008488
Senior ingeniør / PRE Mekanisk - PRE for midlertidig generator til offshore installasjon - Løse problemstillinger og utarbeide tekniske rekvisisjoner for mekanisk utstyr. - Evaluere bud fra leverandører - Følge opp utstyr og valgt produsent - Delta
Apply for job

Jobsetter Instrumentrør/tubing

Location: Stavanger ID: HQ00008483
Jobsetter Instrumentrør/tubing - Ansvarlig for utarbeidelse av jobbkort for og instrumentrør. - Alt direkte arbeid skal beskrives i en jobbpakke. - Jobbsetting vil bli gjort i ROS lokaler i Stavanger ved å bruke IFS. Jobbpakken skal inneholde stillingsside
Apply for job

Completion Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00008453
Completion Engineer - Part of the completion team for the Project working with duties as population of the PIMS CMS completion data base coordination of scope allocation to site monitoring of the completion progress and handovers to Operation.
Apply for job

Offshore Commissioning Lead

Location: Stavanger ID: HQ00008442
Offshore Commissioning Lead - Provide leadership and direction to the Commissioning team and ensure that a high level of focus is maintained on health safety and the environment to achieve Company s expectations. - Act as the site offshore commissioning
Apply for job

Commissioning Planner & Coordinator

Location: Stavanger ID: HQ00008434
Commissioning Planner & Coordinator - Work together with the Planning Lead and Project Completion Manager to develop and maintain the Offshore Integrated Plan for the Projects Completion & Commissioning Phase. Integrated Offshore Plan combines delivery
Apply for job

Elektro ingeniør høyspenning

Location: Stavanger ID: HQ00008433
Elektro ingeniør høyspenning - Høyspent prosjektering av landstasjoner og offshoremoduler ifølge med elektrifisering av plattformer. Inkluderer AC stasjoner EDSA/Paladin beregninger o.l systemansvar/systemdesign AC/DC transformering kompensering
Apply for job

Struktur Beregner

Location: Stavanger ID: HQ00008423
Struktur Beregner - Utføre strukturberegning/analyse - Utarbeide beregningsrapporter - Utføre disiplinsjekk av beregningsrapporter - Arbeide med studier gjennomføringersprosjekter og mindre vedlikeholds prosjekter - Være ansvarlig for gitte oppgaver
Apply for job

Jobsetters for Instrument og Electro

Location: Stavanger ID: HQ00008418
Jobsetters for Instrument og Electro - Responsible for preparing job cards for electrical and instrument/telecom equipment including tubing. - All direct work shall be described in a job package. - Job-setting will be done at ROS premises in Stavanger
Apply for job

Commissioning Engineer - Telecom - Prepare step-by-step C

Location: Stavanger ID: HQ00008412
Commissioning Engineer - Telecom - Prepare step-by-step Commissioning Procedures for Telecommunication equipment - Be familiar with project Completion requirements and project EIT Design P&ID/SLD/Block Diagram/Loops/IO s and project system boundaries.
Apply for job

Senior Method Piping & Mechanical

Location: Stavanger ID: HQ00008411
Senior Method Piping & Mechanical - Responsible for establishing a WBS Work break down /Task definition strategy based on the project overall deliveries including the commissioning strategy. WBS shall take into account critical line for construction
Apply for job

Estimator

Location: Stavanger ID: HQ00008373
Estimator - Etablere kost /time estimater for studie og tilbudsfase EPCI- prosjekter - Fasilitere endringsprosessen i kontrakten - Vekt og mengde oppdateringer - Innhenting av data fra andre disipliner - Oppfølging av estimater inkludert endringer -
Apply for job

Senior Technical Working Environment Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00008363
Senior Technical Working Environment Engineer - Senior Technical safety BCM / MSC engineer with minimum 8 year experience - Follow up technical working environment emphases NORSOK S-002 and S-003 - Manage & Facilitate HSE Design reviews Constructability
Apply for job

LCI Koordinator

Location: Stavanger ID: HQ00008339
LCI Koordinator - Følge opp og levere LCI leveranser i henhold til prosjekt plan. - Sikre god kommunikasjon mellom involverte disipliner fabrikasjon installasjon ferdigstillelse og kunde - Kvalitet sikre prosjektets LCI leveranse i henhold til krav
Apply for job

Process Engineer

Location: Stavanger ID: HQ00008318
Process Engineer - Write procedures for operation of systems & Equipment Norwegian - Capacity To Perofrm Process Design According To Design Basis Authorithies Regulations Client s Documentation And Applicable Standards. - Perform Process Calculations
Apply for job

Prosjekt ingeniør

Location: Stavanger ID: HQ00008298
Prosjekt ingeniør - Delta i oppstartsfasen med ansvar for å definere prosjektets disiplinsammensetning og kompetansebehov - Etablere godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektgjennomføringsfasen - Sikre og følg opp at
Apply for job

HR Professional

Location: Stavanger ID: HQ00008278
HR Professional - Superbruker av SAP SuccessFactors og SAP HR inkl. timeføring og utlegg - Hovedkontakt og ansvarlig for lønnsinput mot lønnsleverandør Zalaris - Ansvarlig for HR masterdata knyttet til organisasjons- og stillingsstruktur organisasjonskart
Apply for job

Senior Estimator

Location: Stavanger ID: HQ00008241
Senior Estimator - Utarbeidelse av gjennomførings estimater - Mengde oppdateringer - Innhenting av data fra andre disipliner - Oppfølging av estimater inkludert endringer - Delta i avklaringer mot kunde - Innsamling av erfaringstall Qualifications:
Apply for job

Senior SAS Engineers

Location: Stavanger ID: HQ00008225
Senior SAS Engineers -Verify input from SOW and FEED. Work with SAS Critical documents such as: SCDs C&E Topology System Configuration Index etc. - Preparation of SAS Detail Packages - Preparation of SAS Workpackages in accordance with approved procedures.
Apply for job

Method Engineers EIT

Location: Stavanger ID: HQ00008223
Method Engineers EIT - Responsible for establishing a WBS Work break down strategy based on the project overall deliveries including the clients commissioning strategy. - Responsible for visualizing and communicating the WBS strategy in the form
Apply for job

Senioringeniør Automasjon

Location: Stavanger ID: HQ00008034
Senioringeniør Automasjon - Ansvarlig for leveranser innen disiplinen i tilbud studier og gjennomføringsprosjekter. - Estimering og planlegging av arbeidsomfang innen disiplinen. - Utarbeide designunderlag og tekniske løsninger for SAS. - Utarbeide
Apply for job

Senioringeniør teknisk sikkerhet

Location: Stavanger ID: HQ00008033
Senioringeniør teknisk sikkerhet - Ansvarlig for leveranser innen teknisk sikkerhet disiplinen i tilbud studier og gjennomføringsprosjekter. - Estimering av arbeidsomfang for disiplinen i prosjekt. - Detaljengineering og utarbeide nødvendig teknisk
Apply for job

Senior pipingingeniør

Location: Stavanger ID: HQ00008031
Senior pipingingeniør - Ansvarlig for leveranser innen piping disiplinen i tilbud studier og gjennomføringsprosjekter. - Estimering av piping arbeidsomfang i prosjekt. - Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen og levere teknisk
Apply for job

Senior Struktur Ingeniør

Location: Stavanger ID: HQ00008029
Senior Struktur Ingeniør - Ansvarlig for leveranser innen strukturdisiplinen i tilbud studier og gjennomføringsprosjekter. - Utarbeide designtekniske løsninger av strukturelementer skidder supportere o.l. ihht. regelverk nasjonale/internasjonale
Apply for job

Senior ingeniør instrument/automasjon

Location: Stavanger ID: HQ00007596
Senioringeniør Instrument/Automasjon - Ansvarlig for leveranser innen disiplinen i tilbud studier og gjennomføringsprosjekter. - Estimering og planlegging av arbeidsomfang innen disiplinen. - Utarbeide designunderlag og tekniske løsninger for
Apply for job