Jobs in Norway


Sandefjord

Prosjekt Planlegger

Location: Sandefjord ID: HQ00006066
Prosjekt Planlegger - Bidra til/gi forutsetningene for oppbyggingen av prosjektets WBS og kodestruktur - Fremskaffe informasjon om tidsrammer milepæler ressursbehov og eventuelle spesielle kompenserende tiltakGod multi-disiplin forståelse og forståelse
Apply for job

Piping&Layout Designer

Location: Sandefjord ID: HQ00005941
Piping&Layout Designer - Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen i samarbeid med andre disipliner - Design av rørføringer ved bruk av PDMS modell - Produksjon av ISO tegninger - Utarbeide materiallister MTO og underlag for innkjøp
Apply for job