Jobs in Norway


Sandefjord

Prosjekt Planlegger

Location: Sandefjord ID: HQ00006066
Prosjekt Planlegger - Bidra til/gi forutsetningene for oppbyggingen av prosjektets WBS og kodestruktur - Fremskaffe informasjon om tidsrammer milepæler ressursbehov og eventuelle spesielle kompenserende tiltakGod multi-disiplin forståelse og forståelse
Apply for job