Jobs in Norway


Sandefjord

Arbeidsmiljø

Location: Sandefjord ID: HQ00005332
Arbeidsmiljø Arbeid med teknisk arbeidsmiljø i prosjektportefølje med både offshore og onshore studie- design og gjennomføringsprosjekter. Gjerne også ha kompetanse innen hele spekteret av sikkerhet i design teknisk sikkerhet arbeidsmiljø og
Apply for job

Teknisk Sikkerhet Ingeniør

Location: Sandefjord ID: HQ00005331
Teknisk Sikkerhet Ingeniør Arbeid med teknisk sikkerhet i prosjektportefølje med både offshore og onshore studie- design og gjennomføringsprosjekter. Bør kunne jobbe med hele spekteret innen sikkerhet i design teknisk sikkerhet arbeidsmiljø og
Apply for job