Jobs in Norway


Porsgrunn

Piping Ingeniør

Location: Porsgrunn ID: HQ00005076
Piping Ingeniør -Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen i samarbeid med andre disipliner -Design av rørføringer og supports -Produksjon av ISO tegninger -Utarbeide materiallister MTO og underlag for innkjøp -Utarbeide underlag
Apply for job