Jobs in Norway


Mongstad

Operatør Logistikk

Location: Mongstad ID: HQ00006827
Operatør Logistikk Warehouse på Mongstad Raffineri har ansvar for inngående og utgående forsendelser av materiell til og Rafineriet - Varemottak og varemottakskontroll avvikshandtering merking og mellomlagring. - Klargjøring og utlevering av
Apply for job

MC/Feltingeniør - (Elektro/Instrument) 

Location: Mongstad ID: HQ00006690
MC/Feltingeniør - Elektro/Instrument -Oppfølging av status i Procosys -Kontinuerlig følge opp kvalitet på installasjonsaktivitetene -Identifisere evt. kvalitetsproblemer anbefale løsninger/forbedringer og overvåke korrektive tiltak -Kontinuerlig
Apply for job