Jobs in Norway


Kårstø

Supervisor Struktur

Location: Kårstø ID: HQ00007101
Supervisor Struktur - Stillingen innebærer utførelse av kontroll og støttefunksjon for prefab produksjon og installasjon stålarbeider og tilhørende overflatebehandling samt kontroll av fremdrift iht. plan for aktiviteter utført av stål-entreprenør.
Apply for job