Jobs in Norway


Haugesund

Senior Instrument Engineer

Location: Haugesund ID: HQ00007128
Senior Instrument Engineer - Instrument design and follow up of instrument packages vendors - Technical responsible PRE for instrument packages - Follow up Instrument vendors and vendor technical documentation - Ensure that vendor information required
Apply for job

Senior Automation Engineer

Location: Haugesund ID: HQ00007127
Senior Automation Engineer - System design of utility and process shut-down systems interface FS SCD and HMI input - Follow-up system design for equipment packages. - Designing solutions according to our client& 39 s requirements - Follow up vendors
Apply for job

Senior Telecom Engineer

Location: Haugesund ID: HQ00007126
Senior Telecom Engineer - System Design and follow up of Telecom systems - Technical responsible PRE for Telecom packages - Designing solutions according to our client& 39 s requirements - Follow up vendors and vendor technical documentation and participate
Apply for job

Senior Engineer Telecom / Telecom Lead

Location: Haugesund ID: HQ00007125
Senior Engineer Telecom / Telecom Lead - Ansvarlig for telecomdisiplinen i prosjektet telecom lead - System design og oppfølging av telecomsystem - Teknisk ansvarlig for telecompakker - Følge opp leverandører og leverandørdokumentasjon - Grensesnitt
Apply for job

Senior Engineer Automasjon

Location: Haugesund ID: HQ00007124
Senior Engineer Automasjon - Responsible for SAS system design and integration - Participate in fire and gas safety reviewa - System design of process utility and electrical systems interface FS SCD and HMI input - Follow-up system design for equipment
Apply for job

Senior Pipe Support Designer

Location: Haugesund ID: HQ00007123
Senior Pipe Support Designer - Pipe support 3D design in PDMS - Prepare drawings in Microstation and PDMS draft - Strength calculations of pipe supports - MTO Qualifications: - Technical Bachelor degree within relevant area. - 3-5 years experience with
Apply for job

Senior Material handling Engineer

Location: Haugesund ID: HQ00007122
Senior Material handling Engineer - Material handling - Prepare isometrics and spool drawings - MTO Qualifications: - Technical Bachelor degree within relevant area. - 3-5 years experience with material handling - Experienced in PDMS - Experience
Apply for job

Senior Piping Designer

Location: Haugesund ID: HQ00007121
Senior Piping Designer - 3D modelling in PDMS - Prepare isometrics and spool drawings - MTO Qualifications: - Technical Bachelor degree within relevant area. - 3-5 years experience with piping design in PDMS - Construction experience in addition
Apply for job

Marine Manager

Location: Haugesund ID: HQ00007120
Marine Manager - Have good knowledge to and overview of methods for executing marine operations - Have good knowledge to and overview of marine operators and marine subcontractors - Plan and document marine operations including marine engineering - Perform
Apply for job

Senior Engineer Marine

Location: Haugesund ID: HQ00007119
Senior Engineer Marine - Have good knowledge to and overview of methods for executing marine operations - Have good knowledge to and overview of marine operators and marine subcontractors - Plan and document marine operations including marine engineering
Apply for job

Senior Working Environment Engineer

Location: Haugesund ID: HQ00007116
Senior Working Environment Engineer - Overall responsible for relevant working environment factors in design e.g. noise lighting access ergonomics chemical exposure EMC. - Set working environment area limits for working environment factors according
Apply for job

Senior/Specialist Marine Engineer

Location: Haugesund ID: HQ00007115
Senior/Specialist Marine Engineer - Be a team member of the marine & structural main steel group. - Be responsible for the engineering related to structural & marine operations i.e. main steel fabrication load-out jacking transportation both barge
Apply for job

Senior Structural Engineer (Main steel)

Location: Haugesund ID: HQ00007114
Senior Structural Engineer Main steel - Be a team member of the structural discipline main steel group. - Perform structural design development and analyses for main- and temporary steel - Perform structural analyses by use of Sesam and hand calculations
Apply for job

Senior Structural Engineer – Outfitting

Location: Haugesund ID: HQ00007113
Senior Structural Engineer Outfitting - Be a team member of the structural discipline and area multidiscipline teams. - Perform structural design development for secondary- and outfitting steel for detail design. - Perform structural analyses by use
Apply for job

Structural E3D Designer – Model & Draft

Location: Haugesund ID: HQ00007112
Structural E3D Designer Model & Draft - Be a team member of the structural discipline and area multidiscipline teams. - Modelling structural steel constructions in E3D. - Drawings production in E3D/Tekla. - Self check and check of others work including
Apply for job

Dokumentkontroller

Location: Haugesund ID: HQ00007108
Dokumentkontroller - Registrering og distribusjon av teknisk dokumentasjon i interne og eksterne databaser. - Revisjonshåndtering og kontroll av dokumentasjon ihht til eksterne kontraktskrav og interne instrukser. - Jobbe selvstendig og søke relevant
Apply for job

Mechanical Engineer

Location: Haugesund ID: HQ00007107
Mechanical Engineer - PRE package responsible engineer for mechanical equipment in studies and execution projects - Development of technical requisitions for mechanical equipment - Evaluate bids from vendors - Package follow-up - Follow-up equipment
Apply for job

Process Engineer

Location: Haugesund ID: HQ00007106
Process Engineer - General process design - Production of P&IDs and PFDs - Production of process datasheets - Calculations - Reports and system descriptions - Process- and/or flare simulations with tools like Aspen HYSYS and Aspen Flare System Analyzer
Apply for job

Safety Engineer

Location: Haugesund ID: HQ00007105
Safety Engineer - Engineering work in studies and execution projects within one or more of these fields within safety engineering: - Technical safety - Active fire protection passive fire protection fire & gas detection area classification hydraulic
Apply for job

Arkitekt - Metode

Location: Haugesund ID: HQ00007103
Arkitekt - Metode - Utarbeidelse av arbeidspakker på arkitekt - Ta turer om bord for å se på jobber ta bilder som underlag I pakken - Jobbe tett emd forskjellige disipliner I Engineering og Construction. - Beskrive jobbene I arbeidspakken på en slik
Apply for job

Senior Engineer Instrument

Location: Haugesund ID: HQ00007102
Senior Engineer Instrument - Instrument design and follow up - Technical responsible for vendor packages - Design review and follow up vendor deliveries - Give input to and follow up system design for equipment packages - Ensure that vendor information
Apply for job

Supervisor Byggeteknisk

Location: Haugesund ID: HQ00007099
Supervisor Byggeteknisk - Stillingen innebærer utførelse av kontroll og støttefunksjon for blikkenslagerarbeider taktekking tømrer gulvlegging inkl. installasjonsgulv og malerarbeider samt kontroll av fremdrift iht. plan for aktiviteter utført
Apply for job

Planlegger

Location: Haugesund ID: HQ00007062
Planlegger - Opprette og følge opp prosjektplaner - Bidra til kontrollert prosjektgjennomføring ihht alle planer og timebudsjetter - Importere og verifisere fremdrift evaluere kritikalitet og konsekvenser av manglende fremdrift - Trende og utføre
Apply for job

Strukturdesignere

Location: Haugesund ID: HQ00007053
Strukturdesignere - Design/layout in studies and engineering phase of project - 3D Design and 2D drawing production in PDMS Design og Draft. - Drawing production in MicroStation 2D - Detail engineering - Coordination - Follow up production - LCI/As-built
Apply for job

Planlegger

Location: Haugesund ID: HQ00007013
Planlegger - Level 5 planlegging - Bidra til kontrollert prosjektgjennomføring ihht til alle planer og timebudsjetter - Importere og verifisere fremdrift - Trende og utføre analyser og evaluere kritikalitet og konsekvenser av mulige forsinkelser - Rapportere
Apply for job

Planlegger byggfag

Location: Haugesund ID: HQ00006879
Planlegger byggfag - Stillingen innebærer detalj planlegging av aktiviteter for civil struktur og arkitekt fag på grunnlag av engineerings underlag. - Kontroll av kalkulasjoner og input til endringshåndtering. - Samt kontroll av fremdrift iht. plan
Apply for job

Test Ingeniør - Rør

Location: Haugesund ID: HQ00006866
Test Ingeniør - Kundens fagperson for all rørtestaktivitet i prosjektet - Kvalitetsikre testaktivitetene i prosjektet - Verifisere utstyrsbehov - Påse at standarder og prosjektkrav etterleves - Verifisering av sluttdokumentasjon Kvalifikasjoner:
Apply for job