Jobs in Norway


Haugesund

System Completion Manager

Location: Haugesund ID: HQ00008449
System Completion Manager - Responsible for all MC/Commissioning activities in the project - Prepare completion philosophy/Strategy fro the project and execute completion activities according to this - Ensure that the right manpower in all project phases
Apply for job

Innkjøper

Location: Haugesund ID: HQ00008414
Innkjøper - Innhenting av tilbud og kommersiell evaluering - Utstedelse av bestillinger/ kontrakter SAP - Oppfølging av innkjøpspakker materiell og underleverandører - Rapportering - Cost savings - Avviksbehandling - Fakturahåndtering - Prosjektavslutning
Apply for job

Senior Structural Analysis Engineer

Location: Haugesund ID: HQ00008403
Senior Structural Analysis Engineer Outfitting OW - Be a team member of the structural discipline and area multidiscipline teams. - Perform structural design development for secondary- and outfitting steel for detail design. - Perform structural analyses
Apply for job

Technical Officer / eng.

Location: Haugesund ID: HQ00008381
Technical Officer / eng. - Metode arbeid og arbeidspakker innen mekaniske fag. - Tett og godt samarbeid med Engineering - Input til plan - Utarbeide arbeidspakker. - Beskrive jobbene i arbeidspakken på en slik måte at den blir utført på en sikker
Apply for job

MC Felting E&I

Location: Haugesund ID: HQ00008377
MC Felting E&I - Oppfølging av status ProCoSys - Kontinuerlig følge opp kvalitet på installasjonsaktivitetene - Identifiser evt. Kvalitetsproblemer anbefale løsninger/forbedringer og overvåke korrektive tiltak - Kontinuerlig oppdatering av as-built
Apply for job

MC Felting

Location: Haugesund ID: HQ00008376
MC Felting - Oppfølging av installasjon av piping struktur og mekanisk utstyr - Oppfølging / dokumentasjon av trykktesting - MC utsjekk av installert utstyr piping mekanisk - Oppfølging av status I ProCoSys Qualifications: - Bachelor eller høyere
Apply for job

Senior Mechanical PRE engineer

Location: Haugesund ID: HQ00008375
Senior Mechanical PRE engineer Engineering for Procurement - Assist systems engineering in defining required mechanical equipment - Establish datasheets for equipment and Technical Requisition document. - Hold technical clarifications with vendors
Apply for job

Document Controller - OW

Location: Haugesund ID: HQ00008357
Document Controller - OW - Håndtering av engineering dokumentasjon internt mot kunde Sub-contract interface og fabrikasjon - Håndtering av leverandørdokumentasjon internt mot kunde og leverandører - Gjennomgang av leverandørens sluttdokumentasjon
Apply for job

HMS insp / Rådgiver 14/21 rotasjon (dag / natt)

Location: Haugesund ID: HQ00008350
HMS insp / Rådgiver 14/21 rotasjon dag / natt - Representere og forsterke synlig engasjert ledelse gjennom utstrakt virksomhet I felt. - Løpende vurdering av barrierer - Følge opp arbeidslag på HMS - Delta I før jobb samtaler og QIE - Delta i risikovurderinger
Apply for job

Pipe Support Designer/Checker – Senior Engineer OW

Location: Haugesund ID: HQ00008121
Pipe Support Designer/Checker Senior Engineer OW - Perform pipe support design in Aveva E3D / PDMS modelling tool and prepare pipe support drawings in E3D / PDMS Draft. - Perform pipe support checking both design and draft. - Perform calculation
Apply for job

Senior Engineer Electrical

Location: Haugesund ID: HQ00007789
Senior Engineer Electrical -Perform and verify design of electrical installations -FEBDOK calculations -Package Responsible Engineer -Define and design heat trace requirement in accordance with P&IDs -Prepare check and approve MTO -Prepare check and
Apply for job